Magnetická rezonance

Obsah

 • Jak funguje skener pro zobrazování magnetickou rezonancí
 • Kontrastní média pro MRI
 • Angiografie magnetické rezonance (MRA)
 • Perfuzní technologie MRI


 • Magnetická rezonancePrávě tato informace může být rozhodující pro rychlou, přesnou a včasnou diagnostiku nemocí..


  Jak funguje skener pro zobrazování magnetickou rezonancí

  MRI nepoužívá rentgenové záření. Jak název napovídá, principem MRI je studium magnetických vlastností atomů vodíku, které se v lidském těle nacházejí v hojném počtu. Skener MRI vytváří silné magnetické pole, díky kterému vibrují atomy vodíku. Atomy jsou mírně posunuty pod vlivem rádiových vln. Poté se vrátí na své místo a během jejich oscilace se objeví elektromagnetický signál, který lze použít k rekonstrukci obrazu lidského těla. Protože protony v různých tkáních lidského těla (například v tukové tkáni a ve svalové tkáni) vibrují s různými frekvencemi, bude se obraz těchto tkání lišit.  Kontrastní média pro MRI

  Magnetická rezonanceMnoho způsobů zobrazování magnetickou rezonancí vyžaduje zvýšení kontrastu se speciálními látkami s paramagnetickými vlastnostmi. Mění elektromagnetické vlastnosti tkání a zvyšují kontrast obrazu..  

  Společnost Bayer Schering Pharma uvedla na trh první kontrastní látku na světě v roce 1988. Toto datum se stalo důležitou událostí ve vývoji technologie zobrazování magnetickou rezonancí. Dnes má společnost bohaté zkušenosti s vývojem kontrastních médií pro diagnostické zobrazování. Moderní kontrastní látky a speciální zařízení pro jejich podávání, vyráběné společností Bayer Schering Pharma, umožňují dosáhnout lepší vizualizace různých orgánů a tkání, a tím zvýšit přesnost a účinnost lékařské diagnostiky..  

  Hlavní klinické aplikace MRI se zvýšením kontrastu MRI je obzvláště důležitá metoda pro diagnostiku patologie mozku, srdce, svalů a kloubů, jakož i pro hodnocení stavu krevních cév..

  Specializované technologie pro zobrazování magnetickou rezonancí s vylepšením kontrastu.  Angiografie magnetické rezonance (MRA)

  MRA se používá k získávání obrazů krevních cév (hlavně tepen). Tato technologie umožňuje diagnostikovat patologické stavy, jako jsou arteriální aneuryzma nebo ateroskleróza..  Perfuzní technologie MRI

  Perfuzní MRI je založeno na podání chelátu gadolinia a rychlého zobrazování, když bolusová dávka kontrastní látky prochází krevními cévami mozku. Kontrastní látka způsobuje změnu signálu, jejíž studium v ​​dynamice umožňuje posoudit hemodynamiku mozku. Tato technologie umožňuje lékařům diagnostikovat mrtvice, mozkové nádory a mentální postižení..