Způsoby včasné detekce rakoviny vaječníků

Obsah

 • Včasné odhalení rakoviny vaječníků
 • Ultrazvukové skenování
 • Screening rakoviny vaječníků • Včasné odhalení rakoviny vaječníků

  25% případů rakoviny vaječníků je diagnostikováno brzy. Včasná diagnóza zvyšuje pravděpodobnost úspěšné léčby tohoto nádoru. V případě včasné diagnózy žije 90% pacientů déle než 5 let.

  Způsoby včasného odhalení rakoviny vaječníků. Při pravidelném vyšetření pánve může lékař určit velikost, tvar a konzistenci vaječníků a dělohy. I velmi zkušený lékař však nemusí rozpoznat malý nádor..

  Fyzikální vyšetření břicha umožňuje lékaři cítit tekutinu a někdy otoky. Při intravaginálním vyšetření může také nahmatat jakýkoli otok v pánvi nebo vaječnících. Protože však mnoho žen, před a po menopauze, má benigní ovariální cysty, které mohou být poměrně velké, je třeba dále vyšetřit jakýkoli otok, aby se zjistilo, zda je benigní nebo maligní..


  Ultrazvukové skenování

  Včasné odhalení rakoviny vaječníkůDalším testem bude s největší pravděpodobností ultrazvukové vyšetření nebo počítačová tomografie za účelem zjištění možného zvětšení nebo jakýchkoli abnormalit vaječníků..

  K včasné diagnostice rakoviny děložního čípku lze použít vaginální nátěr, který však nezjistí většinu rakovin vaječníků v rané fázi. Teprve v pozdějších fázích může tato technika rozpoznat rakovinu vaječníků..

  Pokud se objeví příznaky, navštivte svého lékaře..

  Příznaky časné rakoviny vaječníků jsou nejisté. Mohou zahrnovat zvětšení břicha v důsledku přítomnosti otoku nebo hromadění tekutin, neobvyklého krvácení z pochvy, pocitu tlaku v pánevní oblasti, bolesti zad nebo břicha. Většina z těchto příznaků může být spojena s jinými, méně závažnými zdravotními stavy..

  Pokud se předpokládá, že příznaky, které se objevily, jsou výsledkem rakoviny vaječníků, pak do této doby nádor již opustil orgán. Některé typy rakoviny vaječníků se navíc rychle rozšířily do okolních orgánů. Pokud máte příznaky rakoviny vaječníků, okamžitě vyhledejte svého lékaře.


  Screening rakoviny vaječníků

  Tato metoda se používá k detekci onemocnění u lidí, kteří nemají žádné příznaky. Ženy s vysokým rizikem vzniku epiteliálního karcinomu vaječníků, jako je například rodinná anamnéza rakoviny vaječníků, by měly být vyšetřeny vaginálním ultrazvukem. Tato metoda však nerozlišuje benigní nádor od maligního..

  Na rakovinu vaječníků lze upozornit krevním testem na protein CA-125 (OC-125). Může to však být zvýšená hladina bílkovin u nenádorových onemocnění vaječníků a nízký obsah rakoviny. Pokud je zvýšená hladina proteinu CA-125, je nutné provést další vyšetření, například rentgenové vyšetření nebo vyšetření břišní tekutiny.

  Předběžné údaje ukázaly, že screening u žen se středním rizikem nesnižuje úmrtí na rakovinu vaječníků. Proto se vaginální ultrazvuk a studium hladin CA-125 nedoporučuje u žen bez známých závažných rizikových faktorů..

  Neexistují žádné screeningové metody pro ovariální klíčky a stromální tumory. Některé zárodečné nádory uvolňují proteinové markery (lidský choriový gonadotropin a alfa-fetoprotein) do krevního řečiště. Po léčbě takových nádorů chirurgickým zákrokem nebo chemoterapií může stanovení hladiny těchto proteinových markerů pomoci při diagnostice recidivy onemocnění..