Mozkový nádor

Obsah


Mozkový nádor
Mozkový nádor — benigní nebo maligní intrakraniální
novotvar vyvolaný abnormálním a nekontrolovaným buněčným dělením
nebo v důsledku pohybu jiného 
nádory. Nádory jsou intracerebrální a
extracerebrální, benigní a maligní, primární a sekundární.
Extracerebrální novotvary jsou nádory mozkových plen, kořenů
lebeční nervy, kosti lebky a dutiny příslušenství. Benigní
se týká patologických novotvarů v mozku ze zralých buněk, které
nepůsobí na jiné orgány. Benigní nádory: gliom 1. Stupně,
meningiom, schwannom, hemangioblastom. Maligní jsou tvořeny z atypických
buňky (nebo metastázy z jiných orgánů), které se rychle vyvíjejí a ničí
sousední látky. Nádory, které se okamžitě vyvíjejí v mozku, se nazývají primární nádory a
sekundární — ty, které rostou do lebeční dutiny nebo metastázy z jiných orgánů.

Hranice novotvaru se mohou rozšířit a vytlačit okolní tkáně
mozek a může v nich růst. Hlavní příčina vývoje nádoru v
mozek je považován za záření. Chemikálie
faktory, dědičnost, věk (hlavně >45 let, kromě školky
meduloblastomy). Zajímavé výsledky výzkumu zahrnují roli rasové
příslušnost: mozkové nádory jsou častější u Evropanů, protože
s výjimkou meningiomu, který je charakterističtější pro černošskou rasu. Relevantní
názory na patologické účinky mobilních telefonů.


Příznaky nádoru na mozku

Mezi onkologické patologie mozkový nádor vyskytuje se asi u 1,5%
případech. Příznaky této patologie jsou různorodé a přímo závisí na velikosti.,
místa a míry růstu. Mezi hlavní příznaky přítomnosti novotvarů v mozku patří:

 • bolesti hlavy (silné, stálé, trvalé);
 • závratě a nedostatek koordinace;
 • nevolnost a zvracení;
 • křeče;
 • sluchové, zrakové a hmatové poruchy;
 • poruchy řeči;
 • slabost a ochrnutí končetin;
 • porušení normální citlivosti na chlad a teplo;
 • změny osobnosti;
 • ospalost, poruchy vědomí a myšlení;
 • mozkové kóma.

Důvody pro vývoj primárních mozkových nádorů jsou mutace DNA.
Rakovina mozku — výsledek aktivity maligního nádoru.


Diagnostika a léčba nádorů na mozku

Pokud máte podezření na nádor na mozku, měli byste vyhledat radu
neurolog a onkolog. Jako diagnostické metody se používají počítačová diagnostika.
a kontrastní magnetická rezonance. Také k diagnostice
opatření zahrnují velkou neurochirurgickou operaci — biopsie nádoru.

Léčba mozkových nádorů se provádí ve speciálních nemocnicích a zahrnuje
tři hlavní složky: chirurgie, radioterapie a
chemoterapie. Chirurgická léčba spočívá v odstranění nádoru, ale v úplné ektomii
možné pouze s malým novotvarem. Kraniotomie se provádí prostřednictvím
standardní excize, laserová mikrochirurgie nebo aspirace ultrazvukem.
Radioterapie — radiační terapie — provádí se pomocí radiochirurgie
implantace, ozařování na dálku nebo brachyterapie. Má to stranu
činnosti (například nevolnost, vypadávání vlasů a celková únava). Účinnost
chemoterapie je nestabilní kvůli neschopnosti některých léků projít
skrz hematoencefalickou bariéru, ale lék lze injikovat přímo jehlou
do nádoru. Imunoterapie má velký význam při komplexní léčbě nádoru
mozek.