Rakovina plic, diagnostika

Obsah

 • Diagnóza rakoviny plic  Diagnóza rakoviny plic 

  Pokud existuje podezření na rakovinu plic, lékař nařídí vyšetření, aby se zjistilo, zda máte nádor nebo ne. V případě potřeby bude provedena biopsie plicní tkáně, která potvrdí nebo vyloučí diagnózu rakoviny a také vám umožní zvolit metodu léčby. Pokud je diagnóza rakoviny potvrzena, je nutné podrobnější vyšetření, aby se určil rozsah šíření nemoci..

  Pro rentgenové radiologické a izotopové studie K vyšetření vnitřních orgánů a tkání se používají rentgenové paprsky, magnetická pole, zvukové vlny nebo radioaktivní látky. K objasnění prevalence rakoviny plic se používá radiografie, počítačová tomografie, zobrazování magnetickou rezonancí, pozitronová emisní tomografie, angiografie a skenování kostí..

  Následující metody se používají k zajištění toho, že detekovaná formace v důsledku předchozího vyšetření je přesně rakovina. Kromě toho objasňuje typ rakoviny plic a rozsah jejího šíření..

  Cytologické vyšetření sputa s mikroskopem umožňuje detekovat nádorové buňky.

  Rakovina plic, diagnózaBiopsie jehly. Jehla se vloží do nádorové formace a získá se kousek tkáně, který se poté mikroskopem zkoumá na přítomnost nádorových buněk..

  Bronchoskopie. Pružná trubice s osvětlovačem se zavádí ústy do průdušek. Tato metoda umožňuje nejen detekovat nádor, ale také odebrat jeho část nebo tekutinu k hledání rakovinných buněk..

  Mediastinoskopie. Procedura se provádí v celkové anestezii (anestézii). V přední části krku je proveden malý řez a jednotlivé lymfatické uzliny jsou odstraněny podél průdušnice. Následné mikroskopické vyšetření odstraněné tkáně vám umožní potvrdit nebo vyloučit nádorový proces.

  Torakocentéza a torakoskopie. Tyto metody umožňují dostat tekutinu do pleurální dutiny a zjistit její příčinu (rakovina nebo benigní stavy, jako je srdeční selhání nebo infekce).

  Biopsie kostní dřeně. Pomocí speciální jehly se z pánevní kosti získá malý kousek kosti a kostní dřeně, aby se vyhledaly nádorové buňky.

  Chemie krve pomáhá zjistit, zda se rakovina rozšířila do jater nebo kostí.

  Příznaky rakoviny plic se obvykle neobjeví, dokud není nádor rozšířený. V některých případech je však rakovina plic detekována v rané fázi, ale je objevena náhodou při vyšetření na další nemoci. Například nádor lze detekovat při rentgenové nebo počítačové tomografii hrudníku, bronchoskopii (vyšetření průdušek zevnitř pomocí speciálního přístroje - bronchoskopu) nebo cytologickém vyšetření sputa provedeném z jiných důvodů u pacientů se srdečním onemocněním , zápal plic atd..

  Promítání - jedná se o použití screeningových metod k detekci onemocnění u lidí, kteří nemají příznaky onemocnění. Například mikroskopické vyšetření nátěru z děložního čípku se používá pro včasnou diagnostiku rakoviny děložního čípku..

  Protože rakovina plic obvykle přesahuje plíce, než se příznaky objeví, mohl by efektivní screening pro včasnou diagnostiku zachránit mnoho životů..

  Důležitost rentgenových snímků a mikroskopického vyšetření sputa pro detekci rakovinných buněk byla studována po mnoho let. Výsledky výzkumu ukázaly, že tyto metody nezjistí mnoho případů rakoviny plic v raných stádiích a nezvyšují šance na vyléčení. Screening rakoviny plic proto není běžnou (běžnou) praxí pro populaci a dokonce ani pro osoby se zvýšeným rizikem, jako jsou kuřáci..

  Nedávno se objevila nová rentgenová metoda - spirála s nízkou dávkou počítačové tomografie, která umožňuje detekovat rakovinu plic v raných fázích u kuřáků. Dosud však nebylo prokázáno, že tato metoda umožní snížit pravděpodobnost úmrtí na rakovinu plic..

  Lidé, kteří v současnosti kouří, by si měli být vědomi toho, že nejlepším způsobem, jak zabránit úmrtí na rakovinu plic, je přestat kouřit. Detekce změn v DNA bronchiálních buněk může pomoci při včasné diagnostice rakoviny plic, ale hodnota těchto studií dosud nebyla prokázána..

  Lidé, kteří dnes kouřili nebo kouří, nebo byli vystaveni tabákovému kouři nebo pracovali s materiály, které zvyšují riziko rakoviny plic, mají zvýšené riziko rakoviny plic.