Benigní jaterní nádory

Obsah

 • Hemangiom jater 
 • Hepatoadenom



 • Hemangiom jater

  Benigní nádory jaterHemangiomy mohou být jednoduché nebo vícečetné (10%), s­s hemangiomy jiných orgánů mají častěji kavernózní strukturu. Podle původu jsou klasifikovány jako vrozená onemocnění. Popsány jsou­V mnoha případech trpí ženy 5-7krát častěji než muži. Mikroskopické vyšetření odhalí bohatou síť cévních mezer s tenkou pojivovou tkání­mi oddíly. Ve vzácných případech mohou hemangiomy dosáhnout významných velikostí a zabírat pravý nebo levý lalok jater.

  Klinický obraz a diagnóza. Malé hemangiomy (já­její průměr 5 - 8 cm) je obvykle impotentní­ptoms. Nemoc se obvykle projevuje­je ve čtvrté až páté dekádě života, kdy nádor dosáhne významné hodnoty­velikosti tel. Pro všechno dobré­typické jsou matné nádory­bolesti v pravém hypochondriu, méně často - příznaky komprese vnitřních orgánů (žaludek, dvanáctník). Objektivní studie pacientů s velkými hemangiomy a jinými nádory odhaluje hepatomegálii (zvětšení jater), mnohem méně často je možné palpovat nádor, který se zhroutí při palpaci, někdy přes zónu­Sekce hemangiomu naslouchají systolickému šelestu. U obrovských hemangiomů se může vyvinout srdeční selhání v důsledku masivního výtoku krve arteriovenózními anastomózami tohoto nádoru.

  Mezi instrumentální metody výzkumu, nejvíce informativní­počítačová tomografie, která detekuje bohatou kapalinu­kostní vícekomorový nádor; celiacography; ultrazvukové vyšetření­nie; laparoskopie.

  Je možný vývoj komplikací, jako je ruptura hemangiomu s bohatým (často fatálním) nitrobřišním krvácením; trombóza cév zásobujících nádor, následovaná nekrózou (méně často tvorbou abscesu) nádoru; zřídka - malignita (získání vlastností maligního nádoru buňkami).

  Léčba. U malých (méně než 5 cm) hemangiomů chirurgická léčba­není zobrazeno, je nutné dynamické pozorování. Velké hemangiomy, které ohrožují rozvoj komplikací, je vhodné odstranit - pokud­změnit resekci jater, jejíž objem je určen velikostí hemangiomu, nebo takzvanou peritumorovou resekcí (v zásadě enuklea­hemangiom).


  Hepatoadenom

  Hepatoadenom (vyvíjející se z hepatocytů) a cholangiohepatom (časy­vinutí z epitelu žlučovodů) jsou vzácné, obvykle asymptomatické. Klinické projevy onemocnění se vyskytují pouze u velkých nádorů, krvácení nebo torze nádoru umístěného na pediklu v důsledku nekrózy uzliny. Základní sporty­diagnostika událostí - ultrazvukové vyšetření a výpočetní tomo­grafika. Hepatomy jsou někdy maligní, proto je vhodné je odstranit­pozdě (enukleace, klínová resekce jater). Cholangiohepatomy nejsou náchylné k malignitě; pokud je nádor malý a neexistují žádné klinické projevy, není jeho odstranění nutné.

  Jiné benigní nádory jater mezenchymální a smíšené­různého původu jsou extrémně vzácné.