Hlavní ustanovení východní medicíny

Obsah

 • Vlastnosti vývoje orientální medicíny
 • Základní pojmy v orientální medicíně
 • Aplikace orientální medicíny • Vlastnosti vývoje orientální medicíny

  Hlavní ustanovení orientální medicínyV moderním světě existují dvě hlavní filozofie zdraví: západní, která je založena na sokratovské tezi: «Člověče - poznej sám sebe» a východní filozofie (konfuciánská práce) - «Člověče - stvoř se».

  Orientální medicína má dlouhou historii, je to jedinečný systém názorů na vztah člověka s okolním vesmírem. Východní medicínu nelze nazvat moderní, vyspělou vědeckou teorií, naopak je to starodávná filozofická věda, která si dnes zachovala své tradice a originalitu, čímž vzbudila zájem vědců z celého světa.

  Teorie východní medicíny je založena na klasickém modelu přírodní filozofie, kde hlavní princip je: «Obecná koncepce a diferencovaný přístup», s rozvojem moderní medicíny a vědy však existuje mnoho lidí, kteří jsou skeptičtí k tradičním orientálním praktikám a nelze popřít vědecké úspěchy a moderní metody léčby mnoha nemocí, proto mnoho vědců věří, že proces modernizace tradičních orientálních postupů medicína je nevyhnutelná a přirozená.

  Modernizace je složitý proces, který musí brát v úvahu několik podmínek, v první řadě je to uchování vlastního historického základu orientální medicíny, jeho originality a jedinečnosti, zároveň vytvoření integrovaného systému moderních vědeckých metod . Konečným cílem není dosáhnout úplné integrace se západní medicínou, ale pouze využít úspěchy západní školy k modernizaci tradiční východní medicíny..  Základní pojmy v orientální medicíně

  Na základě společného konceptu a diferencovaného přístupu je orientální medicína součástí tradiční čínské kultury, jedinečným způsobem myšlení, přirozeným vyjádřením filozofického myšlení..

  Rysem tradiční orientální medicíny je koncept zdraví, který zahrnuje pojmy jako:

  • «Jin» a «Yang»
  • «Teorie pěti elementů» (Voda, země, oheň, dřevo, kov)
  • «Teorie Jing Luo»
  • «Výuka o hudbě vnitřních orgánů»

  «Jin» a «Yang» - dva druhy energie nebo dva principy. Předpokládá se, že tyto principy se objevují vždy a všude, ale neexistují jeden bez druhého. NA «Jin» zahrnují temné, studené, slabé stránky předmětů a jevů. «Yang» obsahuje opačné stránky těchto jevů. Lidé, stejně jako všichni ostatní na světě, se dělí podle svého typu na «Jin» a «Yang», to znamená, že u někoho převládá «Yin strany», a v někom «Yanskikh».

  «Teorie pěti elementů» (Voda, Země, oheň, dřevo, kov). Toto učení hovoří o cyklech stvoření a ničení. V cyklu stvoření každý prvek generuje další a napájí jej tokem energie, například oheň dává vzniknout zemi, spalování stromu (dřevo se mění na popel a popel na zemi) atd..

  V cyklu ničení každý prvek ničí ten předchozí (Země drží vodu, voda ničí oheň ...) Východní lékaři se domnívají, že tyto cykly jsou plně v souladu s procesy probíhajícími v lidském těle.

  «Teorie Jing Luo» - toto je učení o hlavních kanálech, kterými cirkuluje životní síla «Qi», krev a živiny, které umožňují, aby celé lidské tělo fungovalo jako jediný organický celek.

  «Výuka o hudbě vnitřních orgánů», je založen na znalostech lidské anatomie a spočívá v pozorování fyziologických procesů probíhajících v lidském těle. To vám umožní identifikovat patologické změny v těle, pokud existují..  Aplikace orientální medicíny

  Východní medicína široce uplatňuje všechny tyto principy v praxi a využívá různé metody ovlivňování těla, jako jsou masáže, akupunktura, tepelná terapie, meditace a další metody, které úspěšně prokázaly svoji účinnost při léčbě mnoha nemocí. Navzdory své staleté historii zůstává dodnes orientální medicína nejběžnější metodou léčby čínského lidu..

  Když tedy mluvíme o modernizaci, musíme si položit otázku «je to opravdu nutné?» Východní filozofie věří, že pravda je věčnost. Všechno, co existuje, je pravda. Orientální medicína, která je historickým a kulturním dědictvím Číny, prokazuje svoji účinnost a efektivitu po celá staletí a zanechává stále více záhad pro moderní vědce..